3.14 Egzamin gimnazjalny – Równania, układy równań