3.16 Egzamin gimnazjalny – Geometria na płaszczyźnie