3.17 Egzamin gimnazjalny – Geometria w przestrzeni