Wyrażenia algebraiczne – potęgi, pierwiastki, logarytmy 1 klasa liceum